Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Отземко О. В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Пятницькова І. В., заступник декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки;

Романько В. І., голова правління Донецької обласної організації НСКУ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету;

Темірова Н. Р., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса (головний редактор);

Швидкий С. М., проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, доктор історичних наук, доцент кафедри української мови та літератури.