Краєзнавчі студії в освітньому процесі вищої школи.

Автор(и)

  • В. М. Докашенко
  • Г. П. Докашенко

Ключові слова:

historical regional studies, educational courses, scientific researches, higher education applicants, expeditions

Анотація

The authors analyze the experience of History Department Chair in Horlivka Institute for Foreign Languages in the field of local lore history development (educational courses) and scientific studies (conferences, expeditions, etc.). It is proved the thesis about the topicality of modern local lore researches and the need to unite the efforts of specialists in different branches.

Посилання

Бабюх В. А. Методика літочислення міст: світовий досвід / НАН України; Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2009. 82 с.

Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2017: збірник наукових праць. Вип. І. Слов’янськ, 2017. 145 с.

Верменич Я. В. Феном пограниччя: Крим і Донбас в долі України / відп. ред. В. А. Смолій; НАН України; Інститут історії України, Відділ історичної регіоналістики. Київ: Інститут історії України, 2018. 369 с

Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навч. посіб. / відп. ред. В. А. Смолій. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2014. 412 с.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України; Інститут історії України. У 2-х ч. Київ: Інститут історії України, 2009.

Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / НАН України; Інститут історії України; Сектор теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. Київ: Інститут історії України, 2011. 306 с.

Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018». Слов’янськ, 2019. Вип. 1 (9). 335 с.

Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Слов’янськ, 2019. Вип. 2 (10). 197 с.

Докашенко В. М., Докашенко Г. П. Донеччина: люди, духовність, природа: навч. посіб. з курсу «Історія рідного краю». Горлівка: ГІІМ ДДПУ, 2012. 206 с.

Докашенко В. М., Докашенко Г. П. До результатів виконання проекту «Історико-культурні пам’ятки української провінції: пошуковий та дослідницький аспекти». Грані історії: зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019». Cлов’янськ, 2019. Вип. 2 (10).

Концепція розвитку педагогічної освіти. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 р., № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/ npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogich noyi-osviti

Регіональна історія України. Збірник наукових праць / гол. ред. В. Смолій, відп. ред. Я. Верменич. Періодичність виходу – 1 раз на рік.

Сосса Р. І. Історія картографування території України: підручник для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2007. 334 с.

Сосса Р. І. Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918– 2008 рр.): Бібліографічний покажчик. Київ: Інститут історії НАН України, 2009. 106 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми організації краєзнавчої діяльності