Історія заселення Донеччини як важливий чинник формування особливостей східностепових українських говірок.

Автор(и)

  • А. П. Загнітко
  • Н. Б. Клименко

Ключові слова:

dialect, dialect features, newly created dialects, settlement histor

Анотація

The article deals with the influence of the Donetsk region settlement history on the formation and development of Ukrainian Eastern Steppe dialects. This makes it possible to explain the mosaic spatial behavior of the dialects under study and the peculiarities of heterogeneous dialects functioning, as well as to trace the influence of the ethnic and cultural environment on the formation of Donetsk dialects.

Посилання

Баранникова Л. И. Говоры территории позднего заселения и проблема методов их изучения. Проблемы изучения русских говоров вторичного образования: сб. науч. тр. Кемерово: Кемеров. гос. ун-т, 1983. С. 3‒11.

Дворянкін В. О. Принципи картографування в «Лінгвістичному атласі лексики на позначення рис людини в українських східностепових говірках Південної Донеччини». Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Філологія. Мовознавство. Вип. 266. Т. 278. Миколаїв, 2016. С. 39‒45.

Жилко Ф. Т. Деякі питання лінгвогеографічного аспекту в українській діалектології. Праці Х Респ. діал. наради. Київ: Наук. думка, 1961. С. 3‒16.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII ‒ первой половине XIX века (1719‒1858 гг.). Москва: Наука, 1976. 306 с.

Клименко Н. Б. Назви одягу в східностепових говірках Донеччини: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 Українська мова. Донецьк, 2001. 19 с.

Пірко В. О. З історії заселення Донецького краю. Східностепові українські говірки. Донецьк: ДонДУ, 1998. 114 с.

Тищенко Л. М. Ареалогія побутової лексики південнослобожанських говірок. Вісник Луганського державного університету ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2001. № 12. С. 24‒30.

Фроляк Л. Д. Акаючі говірки Донеччини. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 572. Серія Філологія. Вип. 36. Харків, 2002. С. 41‒51.

Фроляк Л. Д. Етномовні факти в основі генетичної класифікації новостворених східностепових говірок. Діалектологічні студії. Мова і культура / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. С. 11‒21.

Фроляк Л. Д. Українські східностепові говірки Донеччини: монографія. Дрогобич: Просвіт, 2013. 400 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Донеччина біля своїх витоків