Соціальний захист робітників Донбасу у сфері охорони здоров’я у 1920-х рр.

Автор(и)

  • Р. Д. Прилипко

Ключові слова:

workers, Donbass, social protection, health care

Анотація

Intelligence is dedicated to analyzing the social protection system of workers in the health care field during the first decade of Soviet rule in the Donbas, as a region with high specific gravity. Based on archival materials, it has been shown that, despite the difficulties, the health care of workers has gradually improved.

Посилання

Инютин Г. Соцстрах на Днепрострое. Вопросы страхования. 1932. № 14. С. 16.

Кисиль П. Медпомощь на Украине. Вопросы страхования. 1926. № 32. С. 20–21.

Котляр М. Президиум ВУСПС о положении медпомощи застрахованным на Украине. Вопросы страхования. 1926. № 7. С. 8–9.

Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. 312 с.

Мовчан Ольга. Медичне обслуговування робітників УСРР. 1920-ті рр. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. Вип. 15. С. 19–64.

Одинцов Н. Что нужно Донбассу. Вопросы страхования. 1931. № 15. С. 6.

Перестроить работу в области здравоохранения. Вопросы страхования. 1930. № 1. С. 3.

Петров Н. Больничное строительство в Донбассе. Вопросы страхования. 1929. № 32. С. 8–9.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 2605. Всеукраїнська рада професійних спілок (ВУРПС). Оп. 1. Спр. 1081. Матеріали діяльності Центрального відділу робітничої медицини Наркомздоров’я УРСР (26.01–27.11.1924 р.). 132 арк.

ЦДАВО України. Ф. 2851. Головне управління соціального страхування при НКП УСРР. Оп. 1. Спр. 364. Постанови Української ради соціального страхування, план роботи Головсоцстраху, звіт про роботу і переписка із будинками відпочинку та санаторіями (1925/1926 р.). 367 арк.

ЦДАВО України. Ф. 2851. Головне управління соціального страхування при НКП УСРР. Оп. 1. Спр. 922. Постанови, протоколи, директиви ВУЦВК та Раднаркому УСРР (18.01–17.12.1929). 206 арк.

ЦДАВО України. Ф. 2851. Головне управління соціального страхування при НКП УСРР. Оп. 1. Спр. 923. Протоколи, постанови, положення Цусстраху СРСР та Головсоцстраху УСРР (12.12.1928–10.12.1929). 267 арк.

ЦДАВО України. Ф. 2623. Народний комісаріат праці УРСР. Оп. 1. Спр. 3702. Стенограма доповіді Наркомпраці УСРР на ІV з’їзді профспілок України (1928/29 р.). 26 арк.

ЦДАВО України. Ф. 2623. Народний комісаріат праці УРСР. Оп. 1. Спр. 5522. Постанови, інструкції, накази ЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК, НК РСІ УСРР про роботу відділів та інспектур праці (24.01.1930– 25.08.1930). 183 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.