Нове осмислення руху новаторів Донбасу 1930-х: поглиблене прочитання джерел проти брудного спотворення.

Автор(и)

  • О. М. Бут

Ключові слова:

innovative ideas, Alexey Stakhanov, Makar Mazai, Soviet industrialization, Stakhanovite movement, innovators of industry

Анотація

In response to certain authors’ attempts to once again tarnish the reputation of the movement of industry innovators in Donbas, based on research of lesser-known sources and in-depth reading of contemporary literature, this report once again underlines the importance of comprehensive analysis of the reality of innovations in Ukraine during the industrialization period.

Посилання

Алексей Стаханов: Человек-символ, Человек-легенда, Человек-загадка: художественно-документальный очерк / сост. и ред. А. А. Постнов. Донецк: «Регион», 2005. 196 с.

Бондаренко В. С. Вугільний Донбасс в умовах радянської модернізації країни / за заг. ред. О. М. Бута, П. В. Доброва. Донецьк: ДонНУ, 2007. 210 с.

Бондаренко В. С. Проблеми розвитку промисловості України в міжвоєнну добу 1921–1941 рр.: радянська історіографія: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2012. 268 с.

Бут О. М. Проблеми управління промисловістю: історичний досвід і уроки: монографія. Київ: «Либідь», 1990. 225 с.

Бут О. М. Велич особистості в гібридних умовах тоталітаризму: до 80-річчя пам’яті М. В. Радіна Roxolania Historĭca = Historical Roxolania: наук. зб. / редкол.: Ю. А. Святець (гол. ред.) та ін. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 1 (16). С. 269–283.

Бут О. М., Добров П. В. Економічна контрреволюція в Україні в 20–30-ті рр. XX ст.: від нових джерел до нового осмислення. Вид. 2, випр. і доп. / за заг. ред. О. М. Бута. Донецьк: Укр НТЕК, 2002. 215 с.

Бут А. Н. Нас водила молодость… Горняк. Торезская городская газета. 2010. 20 марта. С. 4.

Бут А. Н. Организация управления промышленностью в 1921–1941 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Донецк: ДГУ, 1991. 39 с.

Васильєв В. Ю. Стаханов Олексій Григорович. Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 9. Київ: Наук. думка, 2012. С. 836.

Державний архів Донецької області. Ф. 326-П. Оп. 1. Спр. 314. Арк. 1–47.

Ерманский Е. О. Стахановское движение и стахановские методы труда. Москва: Экономика, 1940. 372 с.

Захарова Г. М. Кто он – директор Радин? Мариуполь: «Новый Мир», 2010. 160 с.

Історія України: нове бачення: у 2-х т. / авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух, Г. В. Касьянов, М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Р. Г. Симоненко, Ю. І. Шаповал; за ред. В. А. Смолія; НАН України; Інститут історії України. Т. 2. Київ: Вид-во «Україна», 1996. 494 с.

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). Київ: «Альтернативи», 1999. 336 с.

Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 813 с.

Лихолобова З. Г. Вугільна промисловість України 1920-х – початку 2000-х років: історіографія. Нові сторінки історії Донбасу. Зб. наук. ст. Кн. 15/16. Донецьк: ДонНУ, 2008. С. 90–113.

Олександр Микитович Бут: бібліографічний покажчик до 70-ти річчя з дня народження / уклад.: М. Є. Безпалов, В. С. Бондаренко. Донецьк: «ЮгоВосток», 2010. 141 с.

Радянський проект для України / В. А. Гриневич, В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко. Київ: Наук. думка, 2004. 528 c.

Троян М. П. Стахановський рух: новий погляд. Проблеми історії України: факти, судження пошуки: міжреспубліканський відомчий збірник наукових праць. Вип. 1. Київ: Інститут історії України, 1991. С. 69–84.

Социалистический Донбасс. 1935. 17 сентября. 4 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.