Биківнянський мартиролог: донецький слід (Погорєлов Дмитро Іпатійович).

Автор(и)

  • М. В. Бривко

Ключові слова:

D. I. Pogorelov, repression, investigative and criminal proceedings, «Great Terror»

Анотація

The article on the example of the fate of the Esperanto poet Dmitry Pogorelov examines the mechanism of action of Stalin’s political repression, demonstrates how the Soviet power of the Great Terror era fabricated cases of so-called «enemies of the people» and using accusations of Trotskyism, denigrated, the Ukrainian intelligentsia. The last months of the life path of the Ukrainian Esperanto poet on the basis of documents of archival-criminal case from the funds of the Branch State Archive of the Security Service of Ukraine are covered.

Посилання

Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині: Документи та матеріали / автор-уклад. А. І. Амонс. Київ: МАУП, 2007. 608 с.

Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»): Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 8 грудня 2016 р. / упоряд.: Б. Б. Біляшівський, Т. Л. Шептицька; ред. кол.: Г. В. Боряк, Р. Ю. Подкур, Б. Б. Біляшівський, Я. М. Файзулін, Т. Л. Шептицька. Київ: б.в., 2017. 340 с.

Викриті могили помордованих людей (за воєнним кореспондентом А. П. Кольмусом). Львівські вісті. 1941. 4 жовтня (№ 49). С. 3.

ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 68925фп.

Державний архів м. Києва. Ф. Р-1. Оп. 1. Спр. 9686.

Кисельов С. Тайна Биковнянського леса. Літературна газета. 1988. 30 листопада (№ 48). С. 2.

Киселев С. Ещё раз о Быковне. Заметки на полях расследования. Литературная газета. 1990. 10 октября (№ 10). С. 13.

Киселев С. Архипелаг Быкивня. Комсомольское знамя. 1990. 9 октября (№ 194). С. 4–5.

Лисенко М. Г. Биківня: злочин без каяття: літературно-публістичний нарис. Бровари: Броварське літературне об’єднання «Криниця», 1996. 136 с.

Лисенко М. Биківня – наш вічний біль. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 368 с.

Шляхом мордувань. Українське слово. 1941. 8 жовтня (№ 25). С. 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.