Монопрофільні міста Донбасу в містобудівній стратегії кінця 1920-х – першої половини 1950-х рр.

Автор(и)

  • В. О. Богуненко

Ключові слова:

urban strategy, Donbas, monoprofile cities

Анотація

The power-strategic factors of forming of the urban phenomenon – the Donbas monoprofile cities networks are examined during the USSR industrializational period and post-war renewal. The dominants of an architectural and planning, infrastructural development of these cities are determined.

Посилання

Центральний державний архів вищої влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 337. Оп. 26. Передмова до опису. С. 1–3.

ЦДАВО України. Ф. 4906. Оп. 2. Спр. 59. Классификация городов УССР. Киев. 1947 г. 197 арк.

ЦДАВО України. Ф. 4906. Оп. 2. Спр. 263. Районное планирование Донецкого басейна. 281 арк.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 5. 1961–1965. Москва: Политиздат, 1984. 446 с.

Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939–1959 рр.). Донецьк: Український культурологічний центр; Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2008. 192 с.

Андрощук О. В. Міські поселення в системі територіального устрою УРСР 40–60-х рр. ХХ ст. Краєзнавство. 2006. № 1–4. C. 134–140.

Губанов О. В. Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 1930-х рр. XX ст. в історичних центрах міст Донбасу: автореф. дис. … канд. архітектури. 18.00.01. Харків, 2008. 20 с.

Меерович Марк. Соцгород. Концепция социалистического расселения. URL: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/meerovich/meerovich_sots.html

Меерович М. Г. Конышева Е. В., Хмельницкий Д. С. Кладбище соцгородов. Градостроительная политика в СССР 1928–1932 гг. Москва: РОССПЭН, 2011. 270 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.