Формування культури пам’яті через спогади репатріантів Донбасу (на матеріалах Артемівського (Бахмутського) району Донецької області).

Автор(и)

  • В. В. Концур
  • М. М. Концур

Ключові слова:

Soviet power, repatriated citizens, post-war period, socialization

Анотація

The main problems of socialization of repatriated Soviet citizens in the first post-war years are studied on the base of a wide range of published and archival documents. The authorі come to the conclusion that the Soviet government was interested in the return of its citizens who had been taken for the forced labor to Germany, but a long stay of the former Ostarbeiters under the influence of a «non-Soviet» everyday life and changes in their outlook caused a threat to the system. For the purpose of self-preservation, the authorities emphasized the equal rights of the repatriates with the other Soviet citizens through normative documents, but in practice they initiated a strict control and mistrust towards the repatriates.

Посилання

Бака М. Полтавські «остарбайтери» у фашистській Німеччині. Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. Вип. 15. Київ, 2001. С. 185–190.

Державний архів Донецької області. Ф. Р-1838. Оп. 1.

Забродець О. В. Волинські остарбайтери (1941–1945 рр.). Волинь у Другій світовій війні: зб. наук. та публіцист. ст. / гол. ред. й упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. С. 107–129.

Заповідаємо вам пам’ять: місто Артемівськ і Артемівський район в роки нацистської окупації (1941–1943): науково-документальне видання / укл. С. М. Сикварова, І. А. Корнацький. Донецьк: Світ книги, 2013. 448 с.

Земсков В. Н. К вопросу о репатриации советских граждан 1944–1951 годы. История СССР. 1990. № 4. С. 68–112.

Земсков В. Н. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1945–1956 гг.). Социологические исследования. 1995. № 3. С. 3–9.

И каждый из них – память. Воспоминания бывших остарбайтеров / сост. С. М. Сикварова, Е. А. Радченко, Н. А. Жукова. Артемовск, 2011. 124 с.

Концур В. В. Репатріація радянських громадян: ідеологічний вимір (на матеріалах Української РСР). Історичні записки: зб. наук. пр. Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. Вип. 39. С. 90–99.

Лахно В. Становище полтавських репатріантів у перші повоєнні роки. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 2012. Т. 25. С. 565–577.

Ліньов А. А. Репатріація з окупаційних зон союзників антигітлерівської коаліції мешканців Південно-Західного регіону УРСР в 1945–1953 роках. Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 52. Вип. 39. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. С. 38–41.

Пастушенко Т. В. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942–1953). Київ, 2009. 282 с.

Полян П. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем Рейхе и их репатриация. Москва: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996. 442 с.

Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП(б). Москва, 1947. 487 с.

Саржан В. Ф. Репатріація: повернення жителів Донбасу з німецької неволі (друга половина 40-х – початок 50-х). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2001. Вип. 1. С. 121–126.

Тимків І. В. Вплив репатріації на структуру населення Тернопільської області у 1950–60-х роках. Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 20. С. 135–140.

Холодницький В. Репатріація: з історії повернення жителів Чернівецької області, вивезених за її межі в роки Другої світової війни. ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / ред.: Л. Винар, О. Завальнюк. Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2007. Т. 4. С. 414–425.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1478.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1479.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1480.

Шипік Н. Ф. Діяльність відділу у справах репатріації Сталінського облвиконкому депутатів трудящих у 1945–1953 рр. Гілея (науковий вісник): збірник наукових праць. Київ, 2009. Спецвипуск. С. 121–129.

Anglo-American perpectives on the Ukrainian Question. 1938–1951. A documentary collection. Lubomir U. Luciuk, Bohdan S. Konrdan. The Limestones Press. Kingston, Ontario–Vestal–New-York, 1987. 163 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.