Будення учительства Донеччини у 1980-х рр.: усні історії.

Автор(и)

  • О. О. Лаврут

Ключові слова:

teaching, awakening, history, life, school, children, work

Анотація

The anthropological approach to covering any issue creates a new historical background and interest in the life of a particular population. Discipleship was no exception. We stopped to study this period, because at that time there were transformations of society, which were reflected in the lives of teachers of Donetsk region.

Посилання

Зміст понять «повсякденність», «повсякденне життя», «історія повсякденності». URL: http://history.org.ua/JournALL/jittia/jittia_2010_1_1/3.pdf

Інтерв’ю з Величко Н. І., 1955 р. н. (Донецька обл., Мар’їнський район, с. Максимільянівка). 29 грудня 2019 р. Транскрибований аудіозапис. Особистий архів автора.

Інтерв’ю з Герасименко Т. Я., 1956 р. н. (Донецька обл., Мар’їнський район, с. Костянтинівка). 23 грудня 2018 р. Транскрибований аудіозапис. Особистий архів автора.

Інтерв’ю з Кобець Т. А., 1933 р. н. (Запорізька обл., Токмацький район, с. Новопрокопівка). 22 серпня 2019 р. Транскрибований аудіозапис. Особистий архів автора.

Інтерв’ю з Линник Н. О., 1956 р. н. (Донецька обл., Мар’їнський район, с. Костянтинівка). 29 грудня 2019 р. Транскрибований аудіозапис. Особистий архів автора.

Каганов Ю. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. 432 с.

Коляструк О. Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти. URL: https://m.krytyka.com/ua/ reviews/istoriya-povsyakdennosti-yak-obiekt-istorychnoho-doslidzhennya-istoriohrafichnyy-i

Лікарчук І. Л. Міністри освіти України: монографія: у 2-х т. Т. 2. (1943– 2007 рр.). Київ: Вид. Ешке О. М., 2010. 586 c.

Мухіна І. Г. Ціннісні домінанти радянського освітньо-культурного простору. Харків: Майдан, 2013. 365 c.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ України). Ф. 582. Оп. 10. Спр. 2292. Арк. 32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.