Використання досвіду влади Донецької області та Донецького національного університету в українсько-польських відносинах.

Автор(и)

  • К. І. Мєлєкєсцев

Ключові слова:

Donbas, Donetsk National University, Donetsk Oblast, Poland, PolishUkrainian relations, Ukraine

Анотація

This article focuses on Polish-Ukrainian contacts-related experience accumulated by the regional government of Donetsk Oblast and the academic circles of Vasyl’ Stus Donetsk National University. The researched documents show that the unique Donetsk experience was deemed useful by other regions, such as Vinnytsia Oblast. The results of PolishUkrainian cooperation strengthened Ukraine’s economy and education practices and extended the scope of Ukrainian interaction with the EU, despite some long-standing historical disagreements with the Poles.

Посилання

Бут О. М. Лібералізація економіки: міжнародний досвід і Україна. Східна Європа і світове співтовариство: історія і сучасність. Донецьк, 13–14 вересня 1996 р.; оргкомітет: Г. П. Єрхов та ін. Донецьк. 1996. С. 47.

Державний архів Вінницької області. Ф 6200. Оп. 1. Спр. 8. 47 арк.; Державний архів Вінницької області. Ф. Р-6147. Оп. 3. Спр. 1299. 203 арк.

Договір про міжнародно-міжрегіональне співробітництво Донецької області (Україна) і Сілезького воєводства (Республіка Польща). Офіційний вісник України. 17 травня 2006. № 18. С. 139.

Донецький національний університет / Г. Я. Пономаренко та ін.; відп. ред. В. П. Шевченко. 3-є вид. Донецьк: Норд-Прес, 2007. 372 с.

Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918–2018 / гол. редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков. 5-те вид., переробл. і доповн. Дніпро: Ліра, 2018. 416 с.

Освітні можливості програми Еразмус+ Україна. Університетські вісті. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2018. URL: https://news.donnu.edu.ua/2018/11/22/osvitni-mozhlivosti-programi-erazmusukrayina/ (дата звернення: 12.12.2018).

Протокол № 8 від 28 квітня 2017 р. Засідання нагородної комісії. Присвоєння звання «Заслужений професор ДонНУ». Донецький національний університет імені Василя Стуса. Матеріали нагородної комісії. Вінниця, 2017. С. 1–8.

Протоколи засідань щодо академічної мобільності (2017–2019). Донецький національний університет імені Василя Стуса. Матеріали відділу міжнародних зв’язків. Вінниця, 2017–2019.

Савчук В. С. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918–2018). Книга нарисів / гол. редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков; В. С. Савчук. Дніпро: Ліра, 2018. 212 с.

Стажування у Вроцлавському університеті. Університетські вісті. 4 грудня 2015. Донецький національний університет імені Василя Стуса. URL: https://news.donnu.edu.ua/2015/12/04/stazhuvannya-u-vrotslavskomu-universiteti/ (дата звернення: 10.10.2018).

Тодоров І. Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти : монографія. Донецьк: ДонНУ, 2006. 268 с.

Тодоров І. Історичні, геополітичні та політико-правові засади співробітництва України та НАТО. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2014. № 77. URL: http://www.ji.lviv.ua/n77texts/Zasady_spivrobitnyctva.htm (дата звернення: 10.10.2018).

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво. Офіційний вісник України. 12 липня 2006. № 26. С. 291.

Ученi Донецького національного університету: 1937–2007 / авт.: Г. Я. Пономаренко (наук. кер.), М. Є. Безпалов, П. В. Добров та iн.; редкол.: В. П. Шевченко (вiдп. ред.) та iн. Донецьк: Норд-Прес, 2006. 372 с.

Kozakiewicz J. Polska i Ukraina na progu trzeciego tysiąclecia. Warszawskie Zeszyty. Ukrainoznawcze. Warszawa, 2000. №10. S. 294–300.

Memorandum of Understanding between the University of Warsaw and the Donetsk National University. Угоди про партнерство 2017 р. / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Відділ міжнародних зв’язків. Вінниця, 2017.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.