Студії з історії українського Приазов’я на сторінках «Вісника МДУ. Серія: Історія. Політологія» (2015–2019 рр.).

Автор(и)

  • В. М. Романцов
  • Н. І. Романцова

Ключові слова:

historical country studies, history of Pryazov region, historians of Mariupol State University, Bulletin of Mariupol State University

Анотація

This paper gives a detailed analysis of historiographical aspects of evolving the history of ukrainian Pryazov region by the scientists of Mariupol State University, in the studies, published during 2015–2019 on the pages of the Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Political Studies.

Посилання

Romanzov V., Lyman I., Konstantinova V. German Consuls in the Northern Azov Region. Dnipro: LIRA, 2018. 500 p.: PIC., MAPS. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 2019, Вип. 24. С. 337–338.

Volonits V., Novikova S. The industrial Development of Mariupol DURING the nineteenth – the earlytwentieth Centuries. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 13/14. С. 41–50.

Арабаджи С. С. Зовнішній вигляд Маріуполя і його впорядкованність у ХІХ ст. очима гостей міста за матеріалами особового походження. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С. 9–14.

Арабаджи С. С. Маріупольський грецький суд: сфери діяльності та проблеми функціонування. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2017. Вип. 19. С. 14–21.

Арабаджи С. С. Навчальний процес в земських початкових школах Маріупольського повіту. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2015. Вип. 12. С. 9–17.

Арабаджи С. С. Описово-статистичні джерела як носії інформації про повсякденність грецького населення Маріупольського повіту у ХІХ – на почат куХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2015. Вип. 13/14. С. 9–16.

Арабаджи С. С. Повсякденність дитини в грецькій родині Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 17–23.

Арабаджи С. С. Традиційні заняття греків Північного Приазов’я та їх вплив на здоров’я чоловіків. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 15. С. 9–18.

Арабаджи С. С., Харахурсах В. Е. Земська початкова освіта в с. Мангуш: становлення та розвиток у 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 26. С. 7–18.

Арабаджи С. С., Харахурсах В. Е. Розвиток початкової освіти в с. Мангуш в 60-ті роки ХІХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 25. С. 7–17.

Волониць В. С. Грецьке купецтво у зовнішній торгівлі Маріуполя ХІХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2015. Вип. 12. С. 17–24.

Волониць В. С. До питання про становлення та розвиток внутрішньої торгівлі у Маріуполі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 24. С. 9–18.

Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / упор. Ігор Лиман. Київ, 2013. С. 213–214.

Коробка В. М., Коробка Ю. В. Адміністративно-територіальний устрій Українського Надазов’я наприкінці ХVIII – у 70-ті роки ХІХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 13/14. С. 90–99.

Коробка В. М., Коробка Ю. В. Заходи міського самоврядування з улаштування електростанції та електричного освітлення Маріуполя. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 24. С. 75–89.

Лисак В. Ф. Історичне краєзнавство в контексті вивчення суспільнополітичної кризи Південного Сходу України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 57–71.

Новікова С. В. Діяльність судноплавних компаній у Маріуполі (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 15. С. 57–63.

Новікова С. В. Розвиток міської інфраструктури Маріуполя (ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2018. Вип. 21. С. 69–78.

Новікова С. В. Розвиток професійно-технічної освіти в Маріупольському повіті (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2015. Вип. 12. С. 71–80.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Пам’яттєвий простір Донеччини